Museumclubs

Zie voor de coördinatoren bij de betreffende club onder Leden clubs

Museumclub I

Opgericht: 2007

Wat doen we? eens per maand, meestal op vrijdag, wordt een museum bezocht. Welk museum dat is wordt in onderling overleg bepaald. Zomerstop juli/augustus.

Kosten: voor het museum (eventueel), consumptie en eventueel etentje

Aantal leden: 17

Belangstelling? neem contact op met de coördinator

 

Museumclub II

Opgericht: 2009

Wat doen we?  de laatste dinsdag (alleen ’s-middags) of woensdag van de maand (’s-ochtends of ’s-middags) wordt een museum bezocht, meestal met openbaar vervoer.

Kosten: voor het museum (eventueel), consumptie en eventueel etentje

Aantal leden: 16

Belangstelling? neem contact op met de coördinator

 

Museumclub III "Kijk je rijk" 

Opgericht: 19 februari 2013

Wat doen we? eens per maand (uitgezonderd juli, augustus en december), meestal op de tweede vrijdag van de maand, wordt een museum bezocht. Er wordt rondgeleid door een deskundige, daarna wordt een kopje thee gedronken en vervolgens kan iedereen zelf rond te kijken. Meestal wordt gebruik gemaakt van trein en/of tram.

Kosten: voor het museum (eventueel), rondleiding en consumptie

Aantal leden: 30. Het maximum aantal deelneemsters voor een rondleiding is 15 á 20 personen.

Belangstelling? neem contact op met de coördinator. In plaats van een wachtlijst wordt een gastenlijstje gehouden met een paar namen van leden die uitgenodigd worden als er ruimte over is bij een bepaalde excursie.

 

Museumclub IV

Opgericht: 7 april 2016

Wat doen we? de museumbezoeken worden afwisselend op donderdag en vrijdag gepland. Er wordt gestreefd naar 6-weeks frequentie, waarbij de zomermaanden niet overgeslagen worden. Soms wordt er gebruik gemaakt van een gids of -indien aanwezig- een audiosysteem. Met een klein groepje wordt  eens per half jaar bij elkaar gezeten om een programma te maken. De input van de andere leden is daarbij onontbeerlijk. 

Kosten: voor het museum (eventueel), consumptie en eventueel etentje

Aantal leden: 25. Het aantal deelnemers varieert, meestal 6 tot 10 per keer.

Belangstelling? neem contact op met de coördinator