Cursussen

 Cursus filosofie

Na het succes van vorig jaar hebben we Gerko Tempelman weer gevraagd een cursus van 3 keer te verzorgen. Hij heeft het volgende onderwerp gekozen: 

Fake nieuws – Feiten 

De cursus vindt plaats op vrijdagochtend 25 oktober, 1 en 15 november van 10.00 – 12.00 uur in het Bondsgebouw (Leidseweg 100).

Opgeven kan door vóór 12 oktober €50,- over te maken op rekening: NL15 INGB 0000 3858 10 t.n.v. Vrouwennetwerk Voorschoten o.v.v. "filosofiecursus" én je naam

Meer informatie: Gerko Tempelman is filosoof en theoloog. Een indruk over hem krijg je op zijn website (www.gerkotempelman.nl

Toelichting van Gerko:

 Sinds Donald Trump president is, gaat het steeds vaker over fake news. Soms lijken we met z’n allen in een partijtje moddergooien terecht te zijn gekomen tussen feiten en alternatieve feiten. Wie heeft er gelijk? En hoe bepaal je dat? De geschiedenis van de filosofie laat zien dat het nog niet zo eenvoudig is om te bepalen wat waarheid is. Maar we gaan het toch proberen. Want Donald Trump zet iedereen aan het denken: voor, en tegenstanders. We belichten ‘waarheid’ vanuit drie perspectieven en bovenal zijn we zo kritisch mogelijk naar onszelf: hebben wij het eigenlijk wel bij het rechte eind of missen we ergens iets? En hoe weten we dat?

Inhoud:

Les 1. We staan stil bij de vraag wat we zelf verstaan onder ‘waarheid’ en ‘feiten’. En kloppen onze definities wel? Is er een verschil tussen bijvoorbeeld wetenschappelijke en religieuze waarheden?

Les 2. In de filosofiegeschiedenis staan we stil bij verschillende denkers die denken over wat waarheid is. Aristoteles, Plato, Nietzsche, Foucault, Heidegger maar ook hedendaagse denkers als Caputo en Zizek. We ontdekken dat er in ieder geval drie verschillende varianten in het begrip van waarheid zijn: de wetenschappelijke variant, een variant die opkomt in de 20e eeuw en eentje die vers van de pers is. We zien het verschil tussen deze opties door de vraag: zit er waarheid in de kunst? 

Les 3. En natuurlijk komt de politiek voorbij. Want in hoeverre gaat politiek eigenlijk over feiten? Of over waarheid? Is politieke waarheid hetzelfde als wetenschappelijke waarheid, of gaat het ergens anders over. Willen we wel echt dat politici de waarheid spreken, of hebben ze een andere taak? We zien dat het hedendaagse debat over waarheid eigenlijk vooral gaat over onbegrip. En over hoop. En daarmee komen we weer uit bij een splinternieuwe opvatting van waarheid in de hedendaagse filosofie.