Kunstgeschiedenis

Docent: Lisette van De Krogt (geen lid van Vrouwennetwerk), Papelaan 75, 2252 EE Voorschoten

Wat doen we: de cursus kunstgeschiedenis, die uit 5 lezingen en een rondleiding op een tentoonstelling bestaat, wordt 2 x per seizoen aangeboden. Eén in het najaar en één in het vroege voorjaar. De lezingen en de rondleiding worden verzorgd door kunsthistorica Lisette van de Krogt. Zij bepaalt ook het thema van de cursus. Zowel beeldhouwkunst, schilderkunst en architectuur komen regelmatig aan de orde.

Kosten: verschillend per seizoen, meestal rond de  € 45,-.

Belangstelling? Het thema van de cursus, evenals aanvangsdatum en locatie worden ruim voor aanvang in de nieuwsbrief en agenda vermeld

 

Inhoud Kunstgeschiedenis najaar 2019: Popart

Popart is een afkorting van het Engelse Popular Art. De naam voor een bepaalde visie op kunst, die gedeeld wordt door vele kunstenaars in Engeland en de Verenigde Staten, maar ook op het vasteland van West-Europa.

Ondanks verschillen in deze visie hebben de popartkunstenaars gemeen dat ze hun inspiratie putten uit het beeld- en geluidsmateriaal van de massamedia in een gecommercialiseerde samenleving: televisie, stripverhalen, filmsterren, reclame, industrie en verkeer. Deze motieven kunnen worden gebruikt als het eigenlijke thema van een kunstwerk, als elementen die het geheel van het kunstwerk samenstellen, of als beide.

In de V.S. zijn het kunstenaars als Lichtenstein, Oldenburg, Rosenquist, Warhol en Wesselman. Zij reproduceerden door middel van commerciële technieken (reclame en krant) beelden die men dagelijks tegenkomt. In de Martha Jackson Gallery organiseerden zij de exposities New Forms, New Media (1960) en Environments, situations,  spaces (1961). Het is met name de componist John Cage die met zijn vernieuwende ideeën deze kunstenaars inspireert. De popartiest wil een emotionele band tussen hem en zijn werk voorkomen. Daartoe stelt hij zich veelal neutraal op tegenover de maatschappij. Toch is er ook wel een kritische houding te bespeuren in veel popartwerken.

In Europa kent men de term nouveau réalisme en vertegenwoordigers zijn onder andere Arman, Yves Klein en Panamarenko.

De cursus wordt gegeven op donderdagmiddag van 13.30-15.30 uur in het Bondsgebouw en de kosten zijn €45,- te voldoen op de bankrekening van ons Vrouwennetwerk NL 15 INGB 0000 38 58 10 o.v.v. Kunstgeschiedenis én je naam

De data zijn: 19 september, 3, 17, 31 oktober en 14 november 2019.

 De excursie vindt plaats op donderdag 28 november 2019.

 Opgave bij: kunstgeschiedenis@vrouwennetwerkvoorschoten.nl