Kunstgeschiedenis

Docent: Lisette van De Krogt (geen lid van Vrouwennetwerk), Papelaan 75, 2252 EE Voorschoten

Wat doen we: De cursus kunstgeschiedenis bestaat uit 6 lezingen, waarvan 5 over het aangeboden thema (zie hieronder) en de 6de keer is het een lezing (virtuele rondleiding) over een actuele tentoonstelling. De cursus wordt 2 x per seizoen aangeboden. Eén in het najaar en één in het vroege voorjaar. De lezingen worden verzorgd door kunsthistorica Lisette van de Krogt. Zij bepaalt ook het thema van de cursus. Zowel beeldhouwkunst, schilderkunst en architectuur komen regelmatig aan de orde.

Kosten: verschillend per seizoen, meestal rond de  € 45,-.

Belangstelling? Het thema van de cursus, evenals aanvangsdatum en locatie worden ruim voor aanvang in de nieuwsbrief en agenda vermeld.

 Inhoud Kunstgeschiedenis voorjaar 2020

Hollandse schilderkunst in de zestiende en zeventiende Eeuw

De periode van (ruwweg) 1570 tot 1710 staat bekend als de Gouden Eeuw van de Hollandse schilderkunst. Er waren toen meer dan 50.00 schilders actief, die tussen de vijf en acht miljoen schilderijen van een kwalitatief hoog niveau maakten. Er werden historische, mythologische en religieuze onderwerpen geschilderd als ook portretten, maar daarnaast specialiseerden schilders zich in genres als het stilleven, het landschap, het kerkinterieur, het dagelijks leven, het stadsgezicht, marines enzovoort. De grote bloei van de schilderkunst in de zeventiende eeuw kan slechts begrepen worden in het licht van de grote politieke, economische, godsdienstige, sociale en culturele veranderingen die er in de zestiende eeuw plaatsvonden.

Deze cursus gaat uitgebreid in op al deze veranderingen en ontwikkelingen – het eerste deel zal voornamelijk over de zestiende eeuw gaan en opdrachtgevers en positie van de schilders behandelen zoals Lucas van Leyden, Jan van Scorel, Maerten van Heemskerck en vele anderen.

De cursus vindt plaats op donderdagmiddag van 13.30-15.30 uur in het Bondsgebouw

Data: 16 en 30 januari, 13 en 27 februari en 12 maart 2020. Op 26 maart 2020 wordt er een lezing (virtuele rondleiding) gegeven over een actuele tentoonstelling, waarna we de tentoonstelling op eigen gelegenheid kunnen bezoeken.

De cursus wordt gegeven op donderdagmiddag van 13.30-15.30 uur in het Bondsgebouw en de kosten zijn €45,- te voldoen op de bankrekening NL 92 INGB 0009 5865 23 van ons Vrouwen Netwerk Voorschoten  o.v.v. Kunstgeschiedenis én je naam

Opgave bij: kunstgeschiedenis@vrouwennetwerkvoorschoten.nl