Kunstgeschiedenis

Docent: Lisette van De Krogt (geen lid van Vrouwennetwerk), Papelaan 75, 2252 EE Voorschoten

Wat doen we: De cursus kunstgeschiedenis bestaat uit 6 lezingen, waarvan 5 over het aangeboden thema (zie hieronder) en de 6de keer is het een lezing (virtuele rondleiding) over een actuele tentoonstelling. De cursus wordt 2 x per seizoen aangeboden. Eén in het najaar en één in het vroege voorjaar. De lezingen worden verzorgd door kunsthistorica Lisette van de Krogt. Zij bepaalt ook het thema van de cursus. Zowel beeldhouwkunst, schilderkunst en architectuur komen regelmatig aan de orde.

Kosten: verschillend per seizoen, meestal rond de  € 45,-.

Belangstelling? Het thema van de cursus, evenals aanvangsdatum en locatie worden ruim voor aanvang in de nieuwsbrief en agenda vermeld.

 

Inhoud Kunstgeschiedenis najaar 2020 (onder voorbehoud en op nog onbekende locatie)

De Gouden Eeuw in de schilderkunst: 1580-1609

De periode 1580-1609 vertonen een verbazende ontwikkeling op vrijwel elk gebied: politiek, economisch, militair en cultureel. Het is de periode dat Johan van Oldenbarnevelt (1547-1619) de landsadvocaat van het gewest Holland, in 1586 een sleutelpositie innam als raadspensionaris. Mede door het grote organisatietalent van Van Oldenbarnevelt werd de Verenigde Oostindische Compagnie – de VOC – opgericht in 1602. Bovendien werd de strijd van prins Maurits, zoon van Willem van Oranje, in 1600 bekroond door een spectaculaire overwinning op de Spanjaarden bij Nieuwpoort.

In de schilderkunst is Haarlem de bakermat voor de grote ontwikkeling die in de zeventiende eeuw zou plaatsvinden. Met de komst van Dirck Volckertsz. Coornhert (1522-1590) in 1577 keerde het culturele tij in de stad. In zijn kielzog kwam Hendrik Goltzius. Vanuit Vlaanderen kwam Karel van Mander. Haarlem leverde Cornelis Cornelisz. Van Haarlem. Dit drietal zou de ‘Haarlemse Academie’ vormen en de basis leggen van de schilder- en prentkunst in de Nederlanden.

De data voor de cursus zijn 10 en 24 september, 8 oktober, 5 en 19 november 2020.

Op 3 december 2020 wordt er een extra lezing gegeven over een op dat moment bijzondere tentoonstelling in een museum in Nederland.

 Tijd 13.30-15.30 uur

De kosten zijn €45,- te voldoen op de bankrekening NL 92 INGB 0009 5865 23 van ons Vrouwen Netwerk Voorschoten  o.v.v. Kunstgeschiedenis én je naam

Opgave bij: kunstgeschiedenis@vrouwennetwerkvoorschoten.nl