Gespreksgroep

Zie voor de coördinatoren bij de betreffende club onder Leden clubs.

Opgericht: november 2019

Wat doen we: we komen eens per 6 weken bij elkaar bij iemand thuis op woensdagochtend van 10.00 - 12.00 uur. De meeste belangstelling lijkt er te zijn voor maatschappelijke onderwerpen of actuele onderwerpen die breder of dieper besproken kunnen worden. Ook de spirituele invalshoek kan soms verdieping geven. Per keer is er een gespreksleider die ook het onderwerp zo nodig inleidt, maar iedereen bereidt zich voor. Komend jaar wordt ervaren wat de beste werkwijze is voor deze groep.

Kosten: geen

Aantal leden: 10

Belangstelling? neem contact op met de coördinator