Leesclubs

Zie voor de coördinatoren bij de betreffende club onder Leden clubs.

Engelse boekenclub

Opgericht:1985

Wat doen we: Het is iedere laatste dinsdag van de maand weer een feest om met elkaar van gedachten te wisselen over de  gezamenlijke passie lezen en het is opmerkelijk dat de inhoud van een boek soms een stuk helderder voor je wordt nadat je daar samen met anderen over spreekt. Onder leiding van onze nieuwe docente Hetty Brand zullen er, meestal een zevental, prachtige boeken worden besproken. We bespreken de boeken voor het grootste gedeelte in het Engels. Zomerstop mei t/m augustus en ook in december geen bijeenkomst.

Kosten: € 40 

Aantal leden: 7

Belangstelling? neem contact op met de coördinator

 
Leesclub I

Opgericht:  27 augustus 1985

Wat doen we: ieder lid leidt ongeveer eens in de 2 jaar een zelfgekozen boek in, waarna een algemene discussie volgt. Deze formule werkt tot op heden uitstekend. De club komt van oktober t/m mei iedere 2de maandagmiddag van de maand om 13:45 bij elkaar. De boeken worden lang van tevoren bij de bibliotheek gereserveerd. Elk jaar in juli wordt gezamenlijk het boekenweekgeschenk besproken en het programma voor het volgende seizoen. Zomerstop juni t/m september.

Kosten: 

Aantal leden: 10

Belangstelling? neem contact op met de coördinator

 

Leesclub II

Opgericht: 1 september 2005

Wat doen we? op maandagmiddag 3 x in het voorjaar en 3 x in het najaar, wordt .o.l.v .van een docent de gelezen boeken besproken. Zomerstop mei t/m augustus.

Kosten: 

Aantal leden: 10

Belangstelling? neem contact op met de coördinator

 

Leesclub III

Opgericht: januari 2008

Wat doen we? op dinsdagochtend, eens in de zes weken wordt een boek besproken dat door één van de clubleden is gekozen en deze persoon heeft de leiding van het gesprek en heeft wat speurwerk verricht over de schrijver en zijn/haar achtergrond. De club komt steeds bij iemand anders thuis maar als je de beurt hebt van het boek, dan hoef je niet ook de clubleden te ontvangen.

Kosten: 

Aantal leden:10

Belangstelling? neem contact op met de coördinator. Op dit moment (november 2017) worden geen nieuwe leden aangenomen.

 

Leesclub IV

Opgericht: 2016

Wat doen we? eens in de zeven weken, op woensdagmorgen, wordt een boek besproken dat door een van de leden (bij toerbeurt) is gekozen.

Kosten: 

Aantal leden: 8

Belangstelling? neem contact op met de coördinator

 

Leesclub V

Opgericht: 2017

Wat doen we? in principe komen we op woensdagmiddag ca 1 x per 6 weken  bij elkaar, afwisselend bij de leden van de leesclub thuis. In onderling overleg wordt een Nederlandstalig boek gekozen. Eén van de leden bereidt de bespreking voor. Deze persoon heeft de leiding van het gesprek. Iedereen is, indien mogelijk, een keer gastvrouw. Als je de beurt hebt van het boek, dan hoef je niet ook de clubleden te ontvangen.  

Kosten: -

Aantal leden: 9

Belangstelling: neem contact op met de coördinator

 

Leesclub VI

Opgericht: najaar 2019

Wat doen we? We komen 1 x in de 6 weken bij elkaar om steeds weer opnieuw een ander boek te bespreken. De keuze voor het boek wordt gezamenlijk in de groep bepaald. We zijn afgetrapt met het boek: "De Acht Bergen" van Paolo Cognetti (niet te verwarren met confetti ;-) Het is interessant te zien wat ieder individueel uit het boek haalt.

Kosten: 

Aantal leden: 6

Belangstelling: neem contact op met de coördinator