Bridgeclubs

Zie voor de coördinatoren bij de betreffende club onder Leden clubs.

Bridgeclub 1

Opgericht: april 1993

Wat doen we: eens per 14 dagen wordt op donderdagmiddag gebridged in de Alettahof. Er wordt in twee lijnen gespeeld ( A en B lijn). Zomerstop juni t/m augustus.

Kosten: € 35 per seizoen

Aantal leden: 57 

Belangstelling? neem contact op met de coördinator

 

Bridgeclub Fairladies 

Opgericht: zomer 2015

Wat doen we: de Fairladies bridgen éénmaal in de 14 dagen op dinsdagmiddag in Atelier Louise, gelegen naast boerderij Woelwijck aan de Essenlaan. Vanaf 14:00  uur worden er 18 spellen gespeeld. Men hoeft niet zelf een partner te zoeken want door middel van lootjes speelt men steeds met een andere partner. De doelstelling is om serieus te bridgen in een gezellige sfeer (geen competitie maar wel een uitslag). Zomerstop mei t/m september.

Kosten: € 35 per seizoen en € 5 per keer voor koffie/thee/andere drankjes en wat lekkere hapjes erbij.

Aantal leden: 28 

Belangstelling? Op dit moment is het maximaal aantal leden bereikt en hebben we een flinke wachtlijst. Uitbreiding is wegens gebrek aan ruimte helaas uitgesloten. Nieuwe aanmeldingen zijn daarom jammer genoeg niet meer mogelijk. 

Contactadresfairladies2015@gmail.com

Bridgedata

 
 
Bridgeclub Klaverblad

Opgericht: najaar 2019

Wat doen we: we zijn een bridgeclub die elke 2 weken speelt. Op woensdagmiddag met 2 tafels bij een van de leden thuis. Gezelligheid staat voorop. Door middel van het trekken van lootjes wordt per keer bepaald wie met wie speelt. 

Kosten: geen

Aantal leden: We zijn nu met 5 leden en zoeken nog nieuwe (graag jongere) leden voor onze club