Contributie

De contributie 2020 bedraagt 41 euro per jaar. Aanmelding nieuw lid tot 1 juli: 41 euro, na 1 juli: 20,50 euro. Je ontvangt een factuur.