Leesclubs

Zie voor de coördinatoren bij de betreffende club onder Leden clubs.

Engelse boekenclub

Opgericht:1985

Wat doen we: Het is iedere laatste dinsdag van de maand weer een feest om met elkaar van gedachten te wisselen over de  gezamenlijke passie lezen en het is opmerkelijk dat de inhoud van een boek soms een stuk helderder voor je wordt nadat je daar samen met anderen over spreekt. Onder leiding van onze nieuwe docente Hetty Brand zullen er, meestal een zevental, prachtige boeken worden besproken. We bespreken de boeken voor het grootste gedeelte in het Engels. Zomerstop mei t/m augustus en ook in december geen bijeenkomst.

Kosten: € 40 

Aantal leden: 7

Belangstelling? neem contact op met de coördinator

Uit nieuwsbrief september 2018: Engelse leesclub 2018 -2019

Na ruim tien jaar moest onze docente Jolanda van Schaik, in verband met gezondheidsproblemen, afscheid van ons nemen. Het waren mooie jaren waarin wij met elkaar veel boeken bespraken. Het vinden van een opvolgster was geen gemakkelijke opgave maar het is ons uiteindelijk gelukt. Wij zijn heel blij dat wij Hetty Brand bereid hebben gevonden het stokje van Jolanda over te nemen. Hetty woont in Voorburg en was lerares Engels aan de bovenbouw van een middelbare school. Onlangs gepensioneerd wilde zij wel een nieuwe uitdaging aangaan en wij hopen dat zij bij onze leeskring haar draai vindt. Ons clubje telt nu zeven leden en dat betekent dat wij er nog drie nieuwe leden bij kunnen hebben. Wij komen elke laatste dinsdagmiddag van de maand bij elkaar. Seizoen loopt van september t/m april. Tijdens de bijeenkomst wordt hoofdzakelijk Engels gesproken. Geïnteresseerden kunnen zich bij Jeanne van der Steege aanmelden.

Komend seizoen lezen we de volgende boeken: Jane Gardam: 'The man in the wooden hat", Ian McEwan: "Nutshell", Graham Swift: "Out of this world", Celeste Ng: "Everything I never told you", Kiran Desai: "Hullaballou in guava orchard", Jane Gardam: "Last Friends", Salley Rooney: "Normal people"

 

Leesclub 1

Opgericht:  27 augustus 1985

Wat doen we: ieder lid leidt ongeveer eens in de 2 jaar een zelfgekozen boek in, waarna een algemene discussie volgt. Deze formule werkt tot op heden uitstekend. De club komt van oktober t/m mei iedere 2de maandagmiddag van de maand om 13:45 bij elkaar. De boeken worden lang van tevoren bij de bibliotheek gereserveerd. Elk jaar in juli wordt gezamenlijk het boekenweekgeschenk besproken en het programma voor het volgende seizoen. Zomerstop juni t/m september.

Kosten: ?

Aantal leden: 10

Belangstelling? neem contact op met de coördinator

 

Leesclub II

Opgericht: 1 september 2005

Wat doen we? op maandagmiddag 3 x in het voorjaar en 3 x in het najaar, wordt .o.l.v .van een docent de gelezen boeken besproken. Zomerstop mei t/m augustus.

Kosten: ?

Aantal leden: 10

Belangstelling? neem contact op met de coördinator

 

Leesclub III

Opgericht: januari 2008

Wat doen we? op dinsdagochtend, eens in de zes weken wordt een boek besproken dat door één van de clubleden is gekozen en deze persoon heeft de leiding van het gesprek en heeft wat speurwerk verricht over de schrijver en zijn/haar achtergrond. De club komt steeds bij iemand anders thuis maar als je de beurt hebt van het boek, dan hoef je niet ook de clubleden te ontvangen.

Kosten: ?

Aantal leden:10

Belangstelling? neem contact op met de coördinator. Op dit moment (november 2017) worden geen nieuwe leden aangenomen.

 

Leesclub IV

Opgericht: 2016

Wat doen we? eens in de acht weken, op donderdagmiddag, wordt een boek besproken dat door een van de leden (bij toerbeurt) is gekozen.

Kosten: ?

Aantal leden: 10

Belangstelling? neem contact op met de coördinator

 

Leesclub V

Opgericht: 2017

Wat doen we? in principe komen we acht keer per jaar bij elkaar. We bespreken dan een boek dat door één van ons is gekozen. Deze persoon heeft de leiding van het gesprek. Iedereen is, indien mogelijk, een keer gastvrouw. Als je de beurt hebt van het boek, dan hoef je niet ook de clubleden te ontvangen.

Kosten: ?

Aantal leden: 9

Belangstelling: neem contact op met de coördinator